Informatie

Scouting Pekela

Scouting Pekela is dé vereniging voor iedereen vanaf 5 jaar oud. Scouting staat voor uitdaging en biedt ervaringen die een leven lang meegaan. Met een hechte groep vrijwilligers zorgen we iedere week voor een avontuur voor jong en oud.

Het Scoutingprogramma is een actief samenspel met leeftijdsgenoten, geïnspireerd op het buitenleven, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid. Hierdoor leren scouts met respect voor zichzelf en hun omgeving de eigen grenzen te verkennen én verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen.

Contact

Om met ons in contact te komen kunt u één van onderstaande e-mail-adressen gebruiken. U kunt met deze e-mailadressen zowel de leiding van iedere groep als het bestuur bereiken.

Wanneer je een vraag hebt over Scouting Pekela, en je hebt het antwoord niet op deze site hebt kunnen vinden, stuur ons dan een email met je vragen. Afhankelijk van het onderwerp van je vraag zijn er een aantal adressen beschikbaar:

Heeft u een vraag maar weet u niet door wie deze kan worden beantwoord, stuurt u dan een mail naar info@scoutingpekela.nl

Voor informatie, opmerkingen met betrekking tot de site kunt u mailen naar; webmaster@scoutingpekela.nl

Voor nieuws, media, of het organiseren van activiteiten met of door Scouting Pekela: pr@scoutingpekela.nl

Financieel

De contributie bedraagt € 10,50 per maand (€ 126,00 per jaar). Dit bedrag gaat naar:

Scouting Nederland. Een deel van de contributie is bestemd voor de landelijke afdracht aan Scouting Nederland. Alle leden ontvangen 4 keer per jaar een Scouting Magazine. De groep krijgt hier ondersteuning voor terug: PR, administratie, financiën, verzekeringen, juridisch advies, training, landelijke evenementen, etc.

Scouting Regio Groningen. Naast de landelijke afdracht, wordt er ook een regionale afdracht gedaan. Hiervoor krijgen wij training voor leiding en bestuur, regionale evenementen en diverse andere vormen van ondersteuning terug.

Scouting Pekela. Maandelijks gaat er € 4,65 naar de vereniging als bijdrage in de kosten voor o.a. aanschaf tenten, gezamenlijke activiteiten, trainingen van de leiding, verzekeringen, gas/water/elektra, vuilafvoer en onderhoud van de gebouwen

Speltak van uw kind. Er gaat maandelijks € 1,50 naar de speltak zelf, voor de bekostiging van de opkomstactiviteiten.

Wij vragen u het bedrag van de contributie van €10,50 per maand over te maken op rekeningnummer: NL90RABO0365016225 op rekening van Scouting Nieuwe Pekela.

Graag bij de omschrijving vermelden: naam (kind) en welke speltak.

Er kan ook voor gekozen worden om dit bedrag per kwartaal, halfjaar of per jaar vooruit te voldoen.

Tijdens de vakantiemaanden loopt de contributie door. De kosten voor het Pinksterweekend en dergelijke kampen zoals het zomerkamp zijn niet bij de jaarlijkse contributie inbegrepen.

Rekening-gegevens:
IBAN code: NL90 RABO 0365 0162 25
BIC code: RABONL2U
t.n.v. Scouting Pekela te Nieuwe Pekela

Naast de contributie, zijn ook kosten verbonden aan het uniform, dat gedragen wordt tijdens alle opkomsten. Het uniform bestaat uit een spijkerbroek, een blouse met badges en een groepsdas. De blouse en das kosten resp. € 29,95 (afhankelijk van de maat) en € 7,00. De leiding geeft verdere informatie over de bestelinformatie.

Vaak zijn er binnen de groep ook tweedehands blouses en dassen in omloop. Deze zijn uiteraard een stuk voordeliger. Vraagt u er naar bij de leiding!

Afhankelijk van uw inkomen kan er bij Stichting Leergeld financiële vergoeding aangevraagd worden. Deze financiële regeling geldt voor de contributie en de aanschafkosten voor uniform en das.

Als u het lidmaatschap bij Scouting Pekela wilt beëindigen, kunt u dit kenbaar maken bij de speltakleiding. Zij geven het door aan de ledenadministratie en penningmeester.

Sociale veiligheid

Voor Scouting Pekela is het van het grootste belang dat de jeugdleden op een veilige en onbezorgde manier kunnen genieten van hun scouting tijd. Het is voor ons belangrijk dat alle vrijwilligers die contact hebben met onze jeugdleden mede zorg dragen voor deze veilige omgeving. Hiervoor sluiten wij ons aan bij de gedragscode die door Scouting Nederland is geschreven en hier te downloaden is.

Scouting Nederland heeft het aanvragen van een VOG voor alle vrijwilligers (leiding, bestuur en overige functies) verplicht gesteld. In het huishoudelijk reglement is opgenomen dat een VOG overlegd moet worden voordat kaderleden een functie kunnen uitoefenen of voordat iemand buitengewoon lid kan worden. Ook voor kaderleden die voorafgaand aan benoeming jeugdlid zijn geweest, geldt de VOG verplichting. Scouting Pekela neemt die verplichting over en zorgt samen met de vrijwilliger voor een VOG aanvraag. De VOG’s voor vrijwilligers binnen Scouting zijn gratis. Bij de aanvraag van een VOG onderzoekt de overheid of er geen strafbare gedragingen op naam van de aanvrager staan. Als sprake is van strafbare gedragingen, beoordeelt het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) of die relevant zijn voor het doel waarvoor de verklaring is aangevraagd.

Twee functieaspecten vindt Scouting Nederland voor alle vrijwilligers belangrijk. Dit betreft Informatie en Personen. Daarnaast zijn er twee aspecten die, afhankelijk van de functie, van toepassing kunnen zijn: Geld en Aansturen organisatie. Het eerste zal met name spelen bij penningmeesters en budgetbewakers van organisatieonderdelen en het tweede bij bestuursleden en verantwoordelijken voor organisatieonderdelen. Organisatieonderdelen kunnen bijvoorbeeld speltakken of onderliggende teams van organisaties zijn. Indien iemand geen VOG kan krijgen binnen de voor hem of haar relevante functieaspecten, zal diegene niet de gewenste functie kunnen vervullen.

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden je graag te hulp. Je kunt hiervoor het beste de groepsbegeleider of de voorzitter benaderen. De contactgegevens vind je onder ‘contact’ op deze website.

Ook kun je altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties. Meer informatie over het Landelijk opvangteam is hier te lezen.

scouting.nl/ondersteuning/veiligheid-en-gezondheid/sociale-veiligheid

Inschrijfformulier

Heb je gratis een aantal opkomsten meegekeken en wil je graag lid worden? Schrijf je hier officieel in! Je ontvangt vervolgens een bevestiging van de leiding of van de ledenadministratie.

Uitschrijfformulier

Wil je je afmelden als lid van Scouting Pekela? Dat vinden we natuurlijk altijd jammer! Schrijf je hier officieel uit. Je ontvangt vervolgens een bevestiging van de leiding of van de ledenadministratie.

Met spoed gezocht: leiding voor onze Cupido Welpen!

Kun jij als geen ander themaspellen bedenken, speurtochten uitzetten of brood bakken op een houtvuur? Dan zijn de Cupido Welpen (meiden, 7-11 jaar) met spoed op zoek naar jou als leiding!

Zorg iedere zaterdagochtend voor een creatief en uitdagend programma en heb daarnaast natuurlijk een toffe tijd met je mede-leiding en andere mede-vrijwilligers.

Heb je een vraag of wil je gewoon eens komen kijken? Neem dan contact op via leiding.cupido@scoutingpekela.nl. Hopelijk tot snel!

Met spoed gezocht: leiding voor onze Cupido Welpen!

Kun jij als geen ander themaspellen bedenken, speurtochten uitzetten of brood bakken op een houtvuur? Dan zijn de Cupido Welpen (meiden, 7-11 jaar) met spoed op zoek naar jou als leiding!

Zorg iedere zaterdagochtend voor een creatief en uitdagend programma en heb daarnaast natuurlijk een toffe tijd met je mede-leiding en andere mede-vrijwilligers.

Heb je een vraag of wil je gewoon eens komen kijken? Neem dan contact op via leiding.cupido@scoutingpekela.nl. Hopelijk tot snel!